Ateliere corale

Atelierele corale “Jubilate”

Din experienţele anterioare, am observat că biserica poate fi încurajată printr-un weekend de activitate muzicală, în care învăţăm cântări noi, într-o abordare prietenoasă, care îmbină latura spirituală a slujirii corului cu învăţarea partiturilor şi culminează cu bucuria de a cânta împreună.

Când organizăm astfel de ateliere corale, invităm pe toţi fraţii şi surorile din zonă, care sunt doritori să cânte laude Domnului.  De obicei organizăm trei zile de închinare: vineri şi sâmbătă se desfăşoară repetiţii de cor în care învăţăm cântări noi, iar la sfârşitul acestor zile de repetiţii, duminică seara, cântăm cu toţii într-un cor reunit, care slujeşte într-un serviciu de închinare într-una din bisericile locale.

Partiturile pentru aceste ateliere corale sunt disponibile prin Editura Jubilate.  Când cumpăraţi numărul de partituri de care aveţi efectiv nevoie pentru corul în care slujiţi, ajutaţi ca slujirea echipei Jubilate să continue.