Funia împletită în trei nu se rupe ușor…

Funia împletită în trei nu se rupe ușor…

by | May 21, 2017

Mulți ne întreabă cu ce anume ne ocupăm la Jubilate și cum se pot ruga pentru noi. Cu ocazia aceasta, vrem să vă mulțumim pentru susținerea lucrării la care Dumnezeu ne-a chemat și să vă spunem cu ce ne ocupăm în mod deosebit.

Funia împletită în trei nu se rupe ușor… În curând, Culegerea Jubilate volumul 2!
Mulți ne întreabă cu ce anume ne ocupăm la Jubilate și cum se pot ruga pentru noi. Cu ocazia aceasta, vrem să vă mulțumim pentru susținerea lucrării la care Dumnezeu ne-a chemat și să vă spunem cu ce ne ocupăm în mod deosebit.

Lucrăm la volumul 2 al Culegerii Jubilate – o carte de imnuri pentru întreaga biserică. Suntem ferm convinși că cea mai importantă formație muzicală a bisericii este adunarea. Deși publicăm multe partituri pentru cor, scopul nostru este să sprijinim întreaga adunare să se închine, fie prin cântare în comun, fie printr-o ofranda specială cântată de cor sau de alți cântăreți.

Culegerea Jubilate volumul 1 a fost lansată în 2003 și lăudăm pe Domnul pentru modul în care a folosit aceste imnuri atât în bisericile din țară, cât și din străinătate. Culegerea Jubilate este o carte de cântări care adaugă repertoriu cărților de imnuri confesionale deja existente.

Am ales să nu încercăm să înlocuim acele cărți care au implicat multă trudă din partea fraților din fiecare cult, ci să venim alături de aceștia pentru a completa minunatele lucrări realizate de confesiunile evanghelice pentru congregațiile lor. Prin urmare, nu veți găsi cântări precum Mărețul har în Culegerea Jubilate, din moment ce știm că aceste imnuri sunt incluse în repertoriul cărților de cântări existente.

În schimb, obiectivul nostru este să oferim cântări suplimentare spre zidirea bisericii. În acest scop, ne gândim la versetul care spune: funia împletită în trei nu se rupe uşor (Eclesiastul 4:12). Cele trei șuvițe ale funiei, pe care le-am luat în considerare la modul cel mai serios în pregătirea Culegerii Jubilate, sunt aspectele: teologic, poetic și muzical. Fiecare cântare propusă este analizată și filtrată după aceste criterii; astfel alegem repertoriul care va fi inclus în volumul 2.

TEOLOGIC

Considerăm de importanță primordială acuratețea teologică a cântărilor pe care le includem în carte, concordanța lor cu învățătura biblică. Cu toții ne amintim cântări învățate în copilărie, care s-au imprimat bine în memoria noastră. De ce? Îmbinarea textului cu melodia întipărește adevărurile credinței în mintea noastră.

La sfârșitul vieții lui Moise se întâmplă ceva surprinzător. În Deuteronom 31:14, Dumnezeu îi spune „Iată că se apropie clipa când vei muri… Ce anume îi spune Domnul să facă înainte de moartea lui? Acum, scrieţi-vă cântarea aceasta. Învaţă pe copiii lui Israel s-o cânte, pune-le-o în gură.” Contează ceea ce cântăm!

Prin urmare, când alegem cântări pentru Culegerea Jubilate vol. 2, ne punem următoarele întrebări:

 • Este mesajul acestei cântări în concordanţă cu adevărul biblic?
 • Textul piesei Îl onorează pe Dumnezeu, fie direct, fie indirect?
 • Textul este constructiv, edificator, ziditor sufleteşte?
 • Este consecvent cu teologia noastră?
 • Exprimă o concepţie biblică despre lume şi viaţă?

Ne putem gândi la repertoriul bisericesc ca la un regim alimentar pe plan spiritual. Oare supraviețuim cu un singur fel de “mâncare”? Sau ne delectăm şi ne întărim cu o „hrană” consistentă şi diversificată, din tot ce înseamnă cântarea bisericii, fie cântările proaspete din generația noastră, fie cele dovedite a fi comori de-a lungul secolelor?

MUZICAL

Din punct de vedere muzical, luăm în considerare melodia, armoniile și ritmurile cântării, urmărind să fie frumoase și bine realizate, dar și ușor de însușit pentru adunare. Adunările noastre cuprind oameni cu experiențele muzicale diverse, iar scopul cântării în comun este ca toți aceștia să cânte împreună. Totodată, dorim ca muzica să se potrivească cu textului în așa fel încât ”să-i dea aripi”, nu să-l împiedice sau să-l contrazică.

Adeseori găsim în cântări capcane ritmice sau melodice, care îngreunează cântatul. Melodia este o parte importantă a cântării în comun, pentru că ea “poartă” mesajul. Cel mai fericit caz în cântările bisericii este când muzica slujește textul. Prin urmare, căutăm melodii frumoase, cantabile, ușor de învățat și care folosesc întinderea vocală în ambitusul potrivit pentru toată adunarea.

În pregătirea culegerii, ne bucurăm de o echipă de aranjori care îmbracă frumos cântările ce vor fi incluse. Ca dificultate, sunt gândite la nivel de pian intermediar – frumoase, dar nu prea complicate. Vor fi incluse mai multe cântări scrise pentru 4 voci, ca să fie folosite de corurile care conduc adunarea în cântare. Vom include acorduri de chitară în acest volum!

Iată întrebările pe care le punem sub aspect muzical:

 • Piesa prezintă o comunicare muzicală integră, interesantă, valoroasă?
 • Are un contur melodic și un discurs ritmic care o fac cantabilă pentru comunitate?
 • Armonia sprijineşte şi „motivează” melodia?
 • Tehnicile muzicale folosite sunt consecvente cu stilul în care este scrisă piesa?
 • Compozitorul îşi exprimă gândurile şi sentimentele într-o manieră sinceră? Evită superficialitatea?

Deoarece textul cântării este împletit cu melodia, și această îmbinare trebuie analizată. Întrebările puse cu privire la potrivirea dintre text și muzică sunt:

 • Există o corespondenţă între muzică şi conţinutul textului, sau dimpotrivă?
 • Muzica susţine semnificaţia textului?
 • Ştiind că stilul muzical în sine comunică ceva, este potrivit stilul folosit pentru text?
 • Accentele metrice, valorice şi intonaţionale ale melodiei corespund accentelor prozodice, sau, din contră, creează stângăcii?

POETIC

Când ne întoarcem atenţia spre textul în sine, folosim următoarele întrebări:

 • Piesa este bine scrisă din punctul de vedere al vocabularului folosit, al gramaticii, al sintaxei, al limbajul poetic, al folosirii figurilor de stil (metafore, comparaţii)?
 • Textul are integritate şi valoare literară?
 • Este logic şi coerent pe plan estetic?
 • Este formulat cu grijă şi precizie?
 • Este caracterizat de simplitate şi frumuseţe?
 • A ales poetul cele mai bune cuvinte şi formularea cea mai potrivită pentru gândul său?
 • Evită clişeele?
 • Dacă textul este tradus dintr-o altă limbă, este în concordanţă cu textul original?
 • Autorul textului îşi exprimă gândurile şi sentimentele într-o manieră sinceră? Evită superficialitatea?

PROCESUL

Procesul nostru de alegere a cântărilor pentru volumul 2 al Culegerii implică mai mulți pași. Primul pas a fost să adunăm cântări, dintre care să avem ce alege!

Ca să încurajăm creațiile românești, am lansat un Concurs de imnuri creștine în 2013 și în 2014. Punctul culminant al concursului a fost un eveniment numit Seară de imnuri creștine românești. Ne-am bucurat mult de concursurile acestea. Cu ocazia lor, am cunoscut mai mulți compozitori de cântări pentru toată congregația. Pe lângă această resursă, am primit sugestii multe din partea prietenilor noștri și am căutat cântări românești pe youtube.

Una dintre valorile noastre este diversitatea de stiluri și exprimări muzicale. De aceea, în ce privește cântările traduse, vom include cântări din mai multe epoci – de la J.S. Bach până în ziua de azi.

După ce ne-am umplut “coşul” cu cântări din care să alegem, am început să le selectăm, trecându-le prin filtrele menţionate mai sus. Fiecare cântare aleasă trece apoi prin mai mulți pași, care o aduc într-o formă potrivită pentru carte: catalogare, scriere pe note, corectare, crearea aranjamentului, corectare din nou, punere în template (șablonul culegerii), corectare, tehnoredactare, corectare, introducerea corecturilor, corecturi finale…

Cu privire la paginația cărții, ne gândim în primul rând la mesajul cântării. Fiecare cântare va fi cuprinsă în schița cărții. Puteți găsi schița aproximativă la începutul primului volum, la conținut. La fiecare cântare trebuie gândiț spațiul alocat; de aasemenea, încercăm să evităm întoarcerea paginilor în timpul cântatului. Apoi vom introduce și citiri Scripturale, în locurile potrivite.

În același timp, trebuie cerut dreptul de a publica aceste cântări de la compozitori sau de la administratorii copyright-urilor. Munca aceasta este surprinzător de grea. Când e cazul, trebuie plătit pentru dreptul de a folosi cântarea în cartea Jubilate. De la fiecare firmă din străinătate căreia îi facem plata aceasta, trebuie cerută o hârtie din partea guvernului lor pentru dovada rezidenței fiscale, care ne scutește de dublă impunere a taxelor. Ținem evidența aceasta pentru fiecare cântare.

Doar după ce am rezolvat toate detaliile enumerate, putem trimite cartea la tipografie.

Avem nevoie de rugăciunile voastre pentru noi în acest proces lung și anevoios, în timp ce alergăm spre ţintă. Am dori să publicăm Culegerea la începutul anului 2017. Până atunci avem mult de lucru, care include și mutarea biroului, ca să avem spațiu pentru aceste cărți. Ne stă în față multă muncă și rugăciunea noastră este ca ceea ce facem să fie spre zidirea bisericii pentru mulți ani. Rugăciunile voastre sunt foarte importante pentru noi, de aceea vă spunem în detaliu gândurile noastre.

Cântaţi-I lui Dumnezeu cu mulţumire în inimile voastre cântece de laudă, imnuri, cântece duhovniceşti!

Ultimele articole


Cine a stins luminile?

Bob Kauflin, articolul "Who Turned the Lights Out?" publicat pe site-ul www.worshipmatters.com Cu ceva vreme în urmă, Brad mi-a trimis următoarea întrebare: Se pare că în biserica noastră începe să se anime o dezbatere privitoare la stingerea luminilor în sală cu...

Răspunsuri întrebări masă rotundă

În cadrul Cursului de vară 2020, am primit un număr destul de mare de întrebări.  Însă, din păcate, timpul a fost scurt si nu am reușit să vă răspundem la toate întrebările.  În cadrul acestui articol vom prezenta răspunsurile aferente fiecărei întrebări ce nu a primit un răspuns în cadrul mesei rotunde.

Care este cel mai important grup muzical din biserică?

Cel mai important grup muzical din biserică – oare care este? …. oare am putea spune că cel mai important grup muzical din biserică este întreaga biserică?

De ce încă o carte de cântări? . . . avem Powerpoint-uri!

Chiar mai avem nevoie astăzi de cărți de cântări în biserică? Iată câteva idei – de ce este bine, chiar și în bisericile de astăzi, să folosim cărți de cântări!

Ce se face la Cursul de vara Jubilate?

Poate te intrebi, ce se face la Cursul de vara Jubilate? Postam inca o poezie scrisa de Alex Lacatus din Iasi care descrie aceasta saptamana binecuvintata.

O scrisoare deschisă către muzicieni

Am dori să vă descriu, pe scurt, drumul anevoios și lung pe care îl face o partitură până ajunge la dumneavoastră.

Keith Getty despre compunerea imnurilor pentru Biserică

Getty are două scopuri călăuzitoare. „Încercăm să scriem adevăruri teologice şi biblice cu relevanţă zilnică, aşa cum a făcut şi Charles Wesley. Încerc să scriu melodii pe care să le poată cânta un grup mare de oameni. Acesta este filtrul meu: Pot cânta toate vârstele melodia aceasta?

Cine a stins luminile?

Cine a stins luminile?

Bob Kauflin, articolul "Who Turned the Lights Out?" publicat pe site-ul www.worshipmatters.com Cu ceva vreme în urmă, Brad mi-a trimis următoarea întrebare: Se pare că în biserica noastră începe să se anime o dezbatere privitoare la stingerea luminilor în sală cu...

Răspunsuri întrebări masă rotundă

Răspunsuri întrebări masă rotundă

În cadrul Cursului de vară 2020, am primit un număr destul de mare de întrebări.  Însă, din păcate, timpul a fost scurt si nu am reușit să vă răspundem la toate întrebările.  În cadrul acestui articol vom prezenta răspunsurile aferente fiecărei întrebări ce nu a primit un răspuns în cadrul mesei rotunde.

Ce se face la Cursul de vara Jubilate?

Ce se face la Cursul de vara Jubilate?

Poate te intrebi, ce se face la Cursul de vara Jubilate? Postam inca o poezie scrisa de Alex Lacatus din Iasi care descrie aceasta saptamana binecuvintata.