Perioada de Advent

Perioada de Advent

by | Dec 27, 2019

Iată că ne aflăm în ultima lună a anului 2019.  Greu de crezut! Suntem copleșiți de mulțumire pentru felul în care a lucrat Dumnezeul nostru în acest an.  Gustați și vedeți cât de bun este Domnul!  Abia așteptăm să vă comunicăm în curând planurile pe care le are Domnul prin noi în 2020 – care includ și Cursul de vară Jubilate în București, 17-23 august!

În această perioadă de Advent obişnuim să citim pasaje pline de speranță despre venirea lui Mesia. Rugăciunile noastre în anticiparea acelui eveniment mult așteptat sunt exprimate prin strofele unor cântările din Culegerea Jubilate, vol. 2:

Plini de speranță și-n duh smerit
Tânjim să vii, o, Mesia iubit!
Soare-al dreptății, Domn necuprins,
Vino, Isuse, al păcii Prinț!       (Plini de speranță, nr. 186)

Iar azi, ca niciodată, Isuse, însetăm
de Pacea Ta, de Pacea pe care-o așteptăm…
O, dă-ne-o iarăși, Doamne Isuse, cum au spus
odată îngerașii, când coborau de Sus.    (Când Te-ai născut, Isuse, nr. 191)

Azi din nou, Isuse blând,
vii la noi ca oarecând,
Ieslea inimii ne-o cei,
ca să-i simţi căldura ei.  (Înger alb, nr. 198)

    Așa că, dragi prieteni. . . 

Cântați, cântați și vă bucurați,
din cer Mesia a venit!
Din inimi calde să-L lăudați
pe Cel ce v-a iubit!      (Umil în iesle, nr. 192)