Jubilate: Culegere de imnuri creștine, volumul 2

65,00 lei

După mulţi ani de la publicarea primului volum al Culegerii Jubilate , suntem bucuroşi să vă oferim o nouă colecţie, Culegerea Jubilate vol. 2.

Acest volum reprezintă contribuția din ultimii ani a Fundației Jubilate la dezvoltarea imnologiei româneşti contemporane. Suntem ferm convinși că cea mai importantă formație muzicală a bisericii este adunarea.

Description

După mulţi ani de la publicarea primului volum al Culegerii Jubilate , suntem bucuroşi să vă oferim o nouă colecţie, Culegerea Jubilate vol. 2.

Acest volum reprezintă contribuția din ultimii ani a Fundației Jubilate la dezvoltarea imnologiei româneşti contemporane. Suntem ferm convinși că cea mai importantă formație muzicală a bisericii este adunarea. De aceea, această colecție a fost concepută și pregătită ca sprijin pentru închinarea bisericii. Totuşi, în Culegerea Jubilate vol. 2 veți găsi o bogătie de resurse care ajută închinătorii să-și înalțe glasul în laude, nu numai împreună cu biserica, ci şi în părtășia personală cu Domnul sau în grupuri mici.

 

Vă oferim:

• 160 de cântări organizate tematic (mai jos) – vezi indexul alfabetic.

• Exprimări proaspete din imnologia internațională, cu o atenție deosibită la traduceri fidele și frumoase.

• Cântări scrise de compozitori cunoscuți – de la Matt Redman la J.S. Bach

• Cântări iubite, precum:

o Nu-i nimeni ca Tine

o Tu ești Creatorul

o Cer senin

o Îl vreau pe Isus

o Vrednic ești Isus

o Mii de comori

o Splendoare de-mpărat

o Inima mea tânjește după curțile Tale.

• Peste 50 de cântări compuse de români, multe fiind scrise în ultimii cinci ani.

• 50 de texte scripturale pentru citire cu toată adunarea. Ele sunt compilații ale unor pasaje din Biblie, organizate în jurul unor teme specifice.

• Cântări noi pentru sărbători precum Nașterea Domnului, Paștele și Cina Domnului, Rusaliile.

• Cântări noi pentru diverse evenimente precum Botezul, Nunta și Binecuvântarea copiilor.

 

Trăsături muzicale

• Aranjamente de pian frumoase, de o dificultate medie sau mai mică

• Prelucrări care reprezintă o diversitate de stiluri

• Acordurile de chitară incluse

• Sugestii pentru introduceri instrumentale la cântări

• Multe cântări armonizate pe voci. Unul din rolurile corului bisericii este să ajute adunarea să învețe cântări noi. De aceea am inclus în carte peste 65 de cântări scrise pe voci.

Resurse pentru planificarea închinării

• Indexuri de referințe biblice pentru cântări și pentru citiri scripturale. Aceste indexuri vă pot fi de ajutor când căutați cântări sau citiri pornind de la pasaje din Scriptură.

• Index tematic. Cântările și textele sunt clasificate după temele abordate în 68 de categorii.

• Index alfabetic al cântărilor și al citirilor scripturale

Organizare

• Cântările și textele scripturale sunt grupate în carte după subiecte astfel încât să reflecte o ordine tematică și teologică. Vezi Conținutul (mai jos)

• Primele 140 de cântări și citiri propuse de Editura Jubilate pentru închinarea adunării se află în Jubilate, Culegere de imnuri creştine volumul 1. În Culegerea Jubilate vol. 2 am ales să marcăm continuitatea slujirii noastre de dezvoltare a imnologiei bisericii româneşti prin începerea numerotării cu 141.

Comitetul editorial include frați și surori pregătiți în mai multe domenii, precum: teologie, muzică, litere și tehnoredactare.

În Culegerea Jubilate vol. 2 s-a investit o muncă imensă și istovitoare pentru obținerea dreptului de autor pentru fiecare piesă publicată.

La fel ca primul volum, Culegerea Jubilate vol. 2 este concepută pentru uz intens! Coperta este cartonată, învelită în imitație de piele. Cotorul este cusut, nu lipit, ca să se deschidă ușor, iar cartea să stea deschisă pe pian.

Additional information

Weight 0,7 kg
Dimensions 21 × 29,7 × 5 cm
Greutate

0.700kg

Legare

Cartonată, imitaţie de piele. Cusută nu lipită.

Data Publicarii

12.08.2017

Limba

Romana

Prefata

O imagine minunată a destinului nostru transpare din Apocalipsa lui Ioan, capitolele 4-7: ne vom închina înaintea tronului lui Dumnezeu împreună cu oameni răscumpărați din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și din orice neam, aceia care au mărturisit Numele Lui pe pământ! Până atunci, tânjind după acea zi, Biserica Lui este chemată să cânte în cinstea Lui, să vorbească despre toate minunile Lui (Ps. 105:2).

Chemarea aceasta ne însuflețește pe noi, cei de la Fundația Jubilate. Scopul nostru este sprijinirea vieții de închinare a bisericii prin conferințe, cursuri, mentorat şi publicații. Editura Jubilate este ramura fundației prin care oferim bisericii partituri, cărți și înregistrări, resurse proaspete pentru împlinirea aceleiași chemări.

După mulți ani de la publicarea primului volum al culegerii Jubilate, suntem bucuroși să vă propunem această nouă colecție, Culegerea Jubilate, vol. 2. Nădăjduim că, deschizând această carte, veți găsi inspirație să vă înălțați glasul în laude, atât în părtășia personală cu Domnul, cât și împreună cu biserica din care faceți parte, atât în cântări, cât și în citiri scripturale.

Dăm slavă lui Dumnezeu pentru tinerii compozitori români care, în ultimii ani, au început să compună pentru biserică. În același timp, este drept ca noile cântări să se alăture în șiragul cântărilor care au rezistat de-a lungul timpului, create de generațiile care ne-au mers înainte. În consecință, am inclus în această carte o selecție de cântări care străbat câteva secole. Mai mult, deoarece realitatea dinaintea tronului, descrisă în Apocalipsa lui Ioan, continuă să prindă contur prin Biserica de pretutindeni, am considerat important să includem în carte și traduceri ale unor cântări din alte națiuni. Astfel, cântări care poartă mărturia credinței celor de demult și a celor de azi, de pe meleagurile noastre și de peste hotare, cântări prin care a grăit și grăiește Dumnezeu, sunt aduse laolaltă aici într-un buchet spre slava Lui.

Ne rugăm ca această ofrandă a noastră să dea glas credinței bisericii române din țară și diaspora, să lucreze la unirea ei în dragoste și în curăție, și să aducă astfel bucurie inimii Dumnezeului nostru!

Echipa Jubilate

Continut

I. Sfânta Treime

II. Dumnezeu Tatăl
A. Persoana Lui
B. Lucrarea Lui
C. Răspunsul credincioșilor

III. Dumnezeu Fiul
A. Viața Lui
A.1. Advent și Naștere
A.2. Jertfă
A.3. Înviere
B. Lucrarea Lui
C. Răspunsul credincioșilor

IV. Dumnezeu Duhul Sfânt

V. Cuvântul lui Dumnezeu

VI. Poporul lui Dumnezeu
A. Cercetare și Pocăință
B. Comuniune cu Dumnezeu
C. Pace, Încredere și Nădejde
D. Luptă și Biruință
E. Ascultare și Supunere
F. Dedicare
G. Mărturie și Misiune
H. Botez și Cina Domnului
I. Nuntă și Binecuvântare
J. Părtășia sfinților

VII. Invocare și Benedicție

Cuprins

A venit în lume 197
Adânca Ta iubire 243
Ai deschis cerul Tău 240
Ai lăsat tronul Tău 189
Aleg de-acum robia Ta – text 312
Aleluia! A-nviat! 210
Aleluia! Domnu-i Rege! 210
Aleluia, Domnul e nădejdea mea 282
Alerg spre țintă – text 242
Ascuns în mâna Ta 273
Aș vrea să fiu 320
Așa cum ploaia 170
Așteptăm, Doamne drag, să vii 260
Azi avem Mântuitor 193
Benedicție 347
Binecuvântat fie Domnul 162
Binecuvântat fie Domnul – text 163
Binecuvântat să fie Dumnezeu 343
Binecuvântă pe Domnul 167
Bucuria Domnului este tăria noastră – text 195
Ca o mireasmă dulce, sfântă 155
Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu – text 226
Când credinţa-mi s-ar clinti 289
Când Domnul e ‘nălțat 182
Când eu nu mai pot 294
Când la masa Ta mă chemi 331
Când linul izvor 286
Când oceanele cumplit vuiesc 284
Când slujesc ‘naintea Ta 267
Când Te-ai născut, Isuse 191
Când vine ispita 308
Cântarea Domnului în viața noastră – text 179
Cântarea lui Moise şi Cântarea Mielului 158
Cântarea Mielului 211
Cântarea slujitorului 341
Cântă, fiica Sionului 302
Cântă-I, suflete-al meu 173
Ce bine mă simt 281
Ce bucurie când ni se zice 176
Ce este bine – text 314
Ce mare ești Tu 152
Ce oceane de iubire 244
Ce tainică și mare 190
Ce zori slăvite 205
Ce-i harul? 218
Cel mai bun Prieten 245
Cel mai bun Prieten 246
Cel minunat 141
Cel veșnic și nevăzut 149
Cer senin 274
Cercetează-mă, Dumnezeule – text 268
Chiar de eşti singur 292
Chiar şi-n încercare 223
Cine este ca Tine? – text 150
Cine este omul care se teme de Domnul? – text 264
Cine-a dat oceanelor hotar? 227
Cred în Unul Domn puternic 148
Crezul apostolic 148
Cristos este Învierea și Viața – text 207
Cristos îmi ajunge 288
Cristos în noi, nădejdea slavei – text 328
Cu mine fii, o, Duhule Preasfânt 253
Cum Îl vor chema? 322
Cum Tatăl M-a trimis 323
Cum trece roua 269
Cuvântul lui Dumnezeu – text 254
Da, Cristos a-nviat 204
Da, Domnul e Păstorul meu 165
Darul dragostei 184
De dragul Tău 338
De la iesle pân’ la cruce 220
De n-ai fi coborât 219
De-a Lui iubire-aud 283
Declarăm puterea Ta 160
Desăvârșită dragoste divină 334
Din ai dimineţii zori 258
Din sfânt izvor 200
Doamne, ai milă de noi 263
Doamne, fă-mă o unealtă a păcii Tale – text 316
Doar Domnul meu odihnă-mi dă 295
Doar prin harul Lui 215
Domn Preaînalt 143
Domnu-i viu! 209
Domnul este milostiv 164
Domnul este Păstorul meu – text 166
Domnul îmi e Păstor iubit 290
Domnul să te-asculte 304
Domnul vieții vă fie sprijin 350
Dragi frați 327
Duh al Regelui slăvit 270
Duh de viață nouă 248
Duh Preasfânt 250
Duhul Sfânt – prezent în noi – text 249
Dumnezeu este adăpostul nostru – text 296
Dumnezeul tău este cu tine – text 303
Dumnezeule puternic 159
După noaptea ce-a trecut 307
E mult prea scumpă viața asta 266
Efeseni 3:20-21 – text 344
E-o nouă zi 173
Ești pe tron 223
Eu cânt cântări din dragoste de semeni 180
Eu sunt casa ta 292
Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău – text 299
Evanghelia: puterea lui Dumnezeu – text 324
Evrei 13:20-21 – text 348
Fața Ta, Doamne, o caut! – text 279
Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui – text 256
Frate drag, primeşte-mi darul 341
Gata îmi este inima să cânte – text 145
Glorificați pe Dumnezeu 147
Harul, împărtăşirea şi iubirea 347
Ia tot ce sunt 313
Iată pâinea dragostei 329
Iată, Eu stau la ușă și bat 265
Inima mea tânjește după curțile Tale 175
Isus e Domn 230
Isus, numai Isus 231
Isus, vin să mă închin 247
Iuda 1:24-25 – text 349
Îi aduc belșug de mulțumiri 178
Îl vreau pe Isus 307
Îmi însetează sufletul după Tine – text 235
Împărăția Ta este o împărăție veșnică – text 237
În bunătatea Ta ne-asculți 171
În ceruri e un tron de slavă 233
În Cristos Isus 224
În fața tronului de sus 213
În limbi cereşti de-aş cuvânta 184
În mormântul ca de gheaţă 206
Înălța-voi sufletul meu, Doamne 280
Închinare 275
Închinarea mea să fie 275
Încredeți-vă în Domnul pe vecie – text 287
Îndurare 310
Înger alb 198
Înțelepciunea – text 168
Înțelepciunea din vecii 169
Învaţă-ne, de dragul Tău 338
Jubilate Deo! – text 146
Kadoș 157
La piciorul crucii Tale 310
L-ai văzut? 199
Lauda mea e Mântuitorul 212
Laudă astăzi pe Domnul 276
Lăudați-L pe El 172
Lumina popoarelor – text 187
Mai aleasă ca un vis 333
Mai aleasă e iubirea 333
Mare bucurie 196
Marele Preot al mărturisirii noastre – text 214
Marele Preot peste casa lui Dumnezeu – text 309
Mari și minunate 158
Mă-ntrebi: ce e harul? 218
Măriți, creștini, pe Dumnezeu 194
Mângâiere 251
Mesajul împăcării 325
Mi-e gândul și dorul 234
Mii de comori 173
N-am fi avut nădejde 208
Natura cântă 154
Nădejdea învierii 208
Nădejdea slavei lui Dumnezeu – text 203
Ne întoarcem privirea 336
Neclintit mă-ncred 258
Noi Îl propovăduim pe Domnul Cristos Isus – text 306
Noi suntem clipa 174
Noi suntem frați 339
N-or dănui comori sub cer 238
Nu știi? N-ai auzit? – text 228
Nu-i nimeni ca Tine 151
Numai în Tine mă încred 290
Numele Domnului – text 217
Numele Tău 183
O inimă și o gură – text 345
O închinare duhovnicească – text 318
O jertfă de mulțumire – text 177
O, cât de minunat m-ai iubit 225
O, de-aş fi văzut 201
O, Doamne, cât de mult m-ai iubit 225
O, Duhule Preasfânt 253
O, du-mă pe stânca cea ‘naltă 277
O, scump Părinte 335
O, vino azi, Emanuel 185
Olarul și lutul 308
Orice noi făgăduim 215
Pacea Ta 286
Pacea Tatălui 346
Pâine a vieții 272
Pe cei morţi cine-i va-nvia 231
Pentru cruce-Ţi mulţumesc 239
Pentru zâmbet şi-ntristare 288
Peste negre zări răsare 236
Plini de speranță 186
Preaînalte Dumnezeu 262
Primește, Doamne, darul 317
Privim spre Mielul 330
Promisiune 294
Promisiunile Domnului – text 259
Pune, Doamne, dragoste-ntre frați 337
Puterea crucii 201
Rămâi cu noi 278
Rămâi cu noi, o, Duh Preasfânt 252
Ridică-te, oștirea lui Cristos 326
Robia de veacuri 301
Roni Bat-Țion 302
Rugă pentru miri 332
Rugăciune de seară 181
Rugăciunea lui David – text 156
Să aveți în voi gândul acesta – text 221
Să nu vă-ngrijorați 298
Să răstigneşti urechea mea 311
Să Te am, o, Doamne 241
Să Te vezi doar Tu 267
Să vină-mpărăţia Ta, ne rugăm 325
Se-aprind lumini de sărbători 188
Sfânt cuptor al suferinței 300
Sfânt e 157
Slăvit Împărat 229
Slăviți-L pe Cristos 238
Splendoare de-mpărat 152
Sprijin mi-e Cristos 289
Stai liniștit 285
Steaua dimineții 236
Strigă de bucurie și veselie! – text 161
Sunt aici 319
Sunt sărac și sunt lipsit 291
Sunt un pribeag 305
Ştiu că Tu nu vrei nici jertfe 319
Ştiu ce-am făcut 183
Tată din cer 143
Tatălui preamărire 144
Te ‘nalță, suflete 216
Te rugăm, Părinte Sfânt 332
Temelie pe veci 255
Toate cărările Domnului 261
Tot ce-aveam mai bun 241
Trăiți în dragoste – text 340
Trei în Unu, Unu-n Trei 142
Trimitere – text 321
Tron de slavă 233
Tu ești Creatorul 153
Tu, Doamne, eşti plin de-ndurare 229
Ţine-mă în mâna Ta 284
Ținta poruncii – text 342
Umil în iesle 192
Umil vin, Doamne, cu-nserarea 181
Un rob 311
Un tron înalt e-n cer 232
Urmați-Mă, ne-a zis Cristos 297
Veniți la Mine – text 293
Viața mea Ți-o dăruiesc 315
Vin cu umilinţă 273
Vino azi 202
Viu e Domnul! 206
Voi cânta un imn de slavă 222
Voi, pierduți cu sarcini grele 271
Vreau, Doamne, vreau să-nvăț 257
Vrednic ești, Isus 239

Fragment mostra

Ghid pentru folosirea textelor Scripturale

Textele scripturale sunt compilații ale unor pasaje din Biblie, organizate în jurul unor teme specifice. Câteva citiri includ şi întrebări menite să scoată la iveală unele sensuri din texte. Cartea mai include și binecunoscuta rugăciune a lui Francisc de Assisi, prelucrată pentru citire în public.
Plasarea acestor citiri în Culegerea de imnuri creștine Jubilate are rolul de a da bogăție și profunzime închinării noastre. Atât în Vechiul, cât și în Noul Testament găsim exemple de astfel de citiri publice, sau recitări de texte memorate și transmise din generație în generație (Deuteronom 27, Psalmii 118, 136, 1 Timotei 4:13). Scriptura ne arată că o astfel de laudă prin rostire în comun se petrece şi în cer, unde îşi înalţă glasul în alternanţă îngerii, făpturile cerești, bătrânii şi mulţimea (Isaia 6, Apocalipsa 5, 19).
Textele propuse în carte sunt concepute pentru a fi citite în manieră responsorială. Secvența citirii implică alternanța dintre unul sau doi cititori, numiţi închinători, și adunare. Veți observa prezența acestor texte în majoritatea categoriilor tematice existente în carte. Intenția noastră este să folosim Cuvântul lui Dumnezeu ca oglindă a sufletului credincioșilor și ca punct de pornire spre răspunsul adunării în închinare, fie în laudă, mărturisire, cugetare, rugăciune, prosternare sau încredere.
Dorim ca, pe lângă celelalte elemente folosite în cadrul închinării noastre (imnuri, rugăciuni, meditații, mărturii, proclamarea Cuvântului), și aceste texte scripturale să contribuie la îmbărbătarea bisericii.

Trailer Video

Puteți găsi un playlist cu piesele din Culegerea Jubilate vol. 2 pe canalul nostru youtube “Fundația Jubilate”