Chemaţi la închinare şi mulţumire – o perspectivă din Cartea Psalmilor

Chemaţi la închinare şi mulţumire – o perspectivă din Cartea Psalmilor

by | Nov 8, 2011

,,ALELUIA! (Lăudaţi pe Domnul!) Căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut şi se cuvine să-L lăudăm.”

Psalmul 147:1

Iată cum începe maiestoasa chemare la laudă care este Psalmul 147, în cartea de imnuri a Bibliei, Cartea Psalmilor.

Psalmul continuă cu afirmaţiile necuprinsei măreţii şi puteri ale lui Dumnezeu (v. 5). Acesta Îl prezintă pe Dumnezeu drept Creatorul suveran care domneşte peste întinderea pământului şi a cerului (v. 8-9, 15-18), ca un Domn milostiv care aduce mângâiere, dă pace şi asigură bunăstarea poporului Său (v. 3, 14). Psalmul îl invită pe închinător să răspundă în sunetul muzicii vocale şi al harpei, aducând mulţumiri, punându-şi întreaga nădejde în bunătatea Lui (v. 7, 11).

Psalmul începe şi se încheie prin exclamaţia şi porunca:

“Aleluia! Lăudaţi pe Domnul! Căci este plăcut (frumos) şi se cuvine (e drept şi bine) să-L lăudăm.

Cartea Psalmilor înseamnă mai mult decât o colecţie de cântece sau creaţii poetice care preamăresc grandoarea singurului Dumnezeu al lui Israel.

Este mai mult decât o carte de rugăciune care a slujit sfinţilor lui Dumnezeu de-a lungul secolelor. Este mai mult decât o sursă de informare despre practicile de închinare ale Israelului străvechi.

Psalmii sunt în realitate cântări şi rugăciuni care pot da glas propriilor noastre exprimări în închinarea către Dumnezeu – expresii ale laudelor, adorării, mulţumirilor, mărturisirii, dedicării, cererilor.

Alegeţi unul dintre pasajele favorite din Cartea Psalmilor. În timp ce îl citiţi, lăudaţi-L pe Dumnezeu lăsând ca aceste cuvinte să exprime răspunsurile dumneavoastră către El.

Întocmiţi o listă a cuvintelor ce exprimă acţiuni şi care indică numeroase modalităţi prin care vă puteţi închina Lui. S-ar putea ca în psalmul ales să întâlniţi expresii precum acestea: cânt, laud, aduc mulţumiri, cuget la, mi-aduc aminte, mă desfăt, glorific, preamăresc, înalţ, slăvesc, mă bucur, aduc o jertfă, binecuvântez, ascult.

Cartea Psalmilor este o resursă de înnoire a închinării creştine.

Într-o carte despre psalmi şi semnificaţia lor astăzi, Samuel Terrien a schiţat coordonatele secrete ale vitalităţii psalmilor în închinarea creştină. El a amintit cinci asemenea elemente:

  1. Simţământul închinării şi devoţiunii care i-a motivat pe autori
  2. Onestitatea şi îndrăzneala autorilor în rugăciune
  3. Siguranţa teologică privitoare la victoria ultimă a lui Dumnezeu care se degajă din psalmi
  4. Sentimentul responsabilităţii istorice şi sociale al autorilor
  5. Eleganţa literară şi estetică a formelor aplicate în scrierea psalmilor

(Samuel Terrien – The Psalms and Their Meaning for Today – Indianapolis, IN: The Bobbs-Merrill Company, pag. xi-xiv)

Socotind aceste motive, aşadar, am putea afirma că încorporarea psalmilor în închinare va adăuga experienţei noastre o diversitate de exprimări. Referitor la scopul lor primordial de a exprima închinarea şi devoţiunea, psalmii ne asigură cuvintele necesare laudei, adorării, mulţumirii, mărturisirii, dedicării, cererilor şi chiar întrebărilor pe care le aducem lui Dumnezeu.

Psalmii dau totodată expresie unei diversităţi de trăiri cu care ne prezentăm în faţa lui Dumnezeu.

S-a spus la un moment dat că, dacă restul Sripturii ne vorbeşte, psalmii vorbesc în numele nostru.

Citiţi Psalmul 69:1-12, 30-36 şi enumeraţi diferitele stări emoţionale exprimate sau condiţiile umane descrise. Trăirile umane sau stările de spirit reflectate în acest pasaj includ: teama, oboseala, vina, ruşinea, singurătatea, dizgraţia, mulţumirea, bucuria, speranţa, încrederea, siguranţa, încredinţarea, dragostea.

Tot ce are suflare să laude pe Domnul . . .

Iată cum ne inspiră regele David, care ne încurajează înspre trăirea unei vieţi îmbibate de laude aduse lui Dumnezeu:

,,Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi întotdeauna în gura mea. Înălţaţi pe Domnul împreună cu mine. Să lăudăm cu toţii Numele Lui!”

Psalmul 34:1,3

Vă încurajăm să compuneţi propriul dumneavoastră psalm ca rugăciune către Dumnezeu, folosindu-vă pe cât posibil de imagini din psalmi sau de schema compoziţională a diferiţilor psalmi. Dacă doriţi să ni-l trimiteţi printr-un e-mail, ne-am bucura.

Tot ce are suflare să laude pe Domnul . . .

Ultimele articole


Cine a stins luminile?

Bob Kauflin, articolul "Who Turned the Lights Out?" publicat pe site-ul www.worshipmatters.com Cu ceva vreme în urmă, Brad mi-a trimis următoarea întrebare: Se pare că în biserica noastră începe să se anime o dezbatere privitoare la stingerea luminilor în sală cu...

Răspunsuri întrebări masă rotundă

În cadrul Cursului de vară 2020, am primit un număr destul de mare de întrebări.  Însă, din păcate, timpul a fost scurt si nu am reușit să vă răspundem la toate întrebările.  În cadrul acestui articol vom prezenta răspunsurile aferente fiecărei întrebări ce nu a primit un răspuns în cadrul mesei rotunde.

Care este cel mai important grup muzical din biserică?

Cel mai important grup muzical din biserică – oare care este? …. oare am putea spune că cel mai important grup muzical din biserică este întreaga biserică?

De ce încă o carte de cântări? . . . avem Powerpoint-uri!

Chiar mai avem nevoie astăzi de cărți de cântări în biserică? Iată câteva idei – de ce este bine, chiar și în bisericile de astăzi, să folosim cărți de cântări!

Funia împletită în trei nu se rupe ușor…

Mulți ne întreabă cu ce anume ne ocupăm la Jubilate și cum se pot ruga pentru noi. Cu ocazia aceasta, vrem să vă mulțumim pentru susținerea lucrării la care Dumnezeu ne-a chemat și să vă spunem cu ce ne ocupăm în mod deosebit.

Ce se face la Cursul de vara Jubilate?

Poate te intrebi, ce se face la Cursul de vara Jubilate? Postam inca o poezie scrisa de Alex Lacatus din Iasi care descrie aceasta saptamana binecuvintata.

O scrisoare deschisă către muzicieni

Am dori să vă descriu, pe scurt, drumul anevoios și lung pe care îl face o partitură până ajunge la dumneavoastră.

Cine a stins luminile?

Cine a stins luminile?

Bob Kauflin, articolul "Who Turned the Lights Out?" publicat pe site-ul www.worshipmatters.com Cu ceva vreme în urmă, Brad mi-a trimis următoarea întrebare: Se pare că în biserica noastră începe să se anime o dezbatere privitoare la stingerea luminilor în sală cu...

Răspunsuri întrebări masă rotundă

Răspunsuri întrebări masă rotundă

În cadrul Cursului de vară 2020, am primit un număr destul de mare de întrebări.  Însă, din păcate, timpul a fost scurt si nu am reușit să vă răspundem la toate întrebările.  În cadrul acestui articol vom prezenta răspunsurile aferente fiecărei întrebări ce nu a primit un răspuns în cadrul mesei rotunde.

Funia împletită în trei nu se rupe ușor…

Funia împletită în trei nu se rupe ușor…

Mulți ne întreabă cu ce anume ne ocupăm la Jubilate și cum se pot ruga pentru noi. Cu ocazia aceasta, vrem să vă mulțumim pentru susținerea lucrării la care Dumnezeu ne-a chemat și să vă spunem cu ce ne ocupăm în mod deosebit.